عضویت در کانال تلگرام پرسش و پاسخ خانه کارگر
0 امتیاز
89 بازدید
در عضویت و تمدید آن توسط (120 امتیاز)
سلام

کارت عضویت خانه کارگر خود را گم کرده ام و این کارت لینک بود به حساب بانک ملی چکار کنم؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (20,700 امتیاز)

باسلام
خانه کارگر کارت عضویت که متصل به بانک ملی باشد را صدور نمیکند ،اگر کارت کابر بانک شما فعال میباشد و داخل آن سپرده ای دارید میبایستی به بانک ملی مراجعه نمائید و درخواست صدور عابر بانک ملی دهید.و برای دریافت کارت عضویت که متصل به شبکه شتاب نیست میتوانید به خانه کارگر مراجعه نمائید.
 مدارک موردنیازبرای صدور المثنی کارت عضویت خانه کارگربرای  بیمه شده اصلی :کپی کارت ملی-کپی صفحه اول دفترچه بیمه تامین اجتماعی اجباری;یک قطعه عکس 4*3 پرسنلی میباشد.میبایستی با همراه داشتن مدارک به خانه کارگر مراجعه نمائید.
اگر کارت عضویت مفقود شده تاریخ اعتبار(انقضاء) نداشته باشد شما میتوانید با ورود به سایت خانه کارگر، قسمت صفحه کاربری عضو نسبت به تمدید کارت عضویت اقدام نمائید،پس از بررسی مدارک در صورت داشتن شرایط عضویت کارت عضویت شما به آدرس منزل ارسال میگردد.
http://www.workerhouse.ir/members/Member-Login.aspx?status=error

سوالات مشابه

طرح سوال

طراحی و پشتیبانی توسط ایران جواب


.
...