عضویت در کانال تلگرام پرسش و پاسخ خانه کارگر
0 امتیاز
332 بازدید
در بیمه تکمیلی خانه کارگر توسط (120 امتیاز)
سلام

برای بیمه تکمیلی یک  سال خانوار میشود مبلغ بیمه را قسطی پرداخت کرد

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (20,700 امتیاز)
باسلام
در صورت عقد قرارداد بیمه تکمیلی امکان اقساط در بیمه بصورت خانوادگی از طریق چک سیاد وجود دارد.
قبل از مراجعه به خانه کارگر از عقد قرارداد بیمه تکمیلی از طریق شماره تماس خانه کارگر اطمینال حاصل نمائید و در صورت داشتن بیمه مراجعه نمائید.
021-91009088 داخلی 0

سوالات مشابه

طرح سوال

طراحی و پشتیبانی توسط ایران جواب


.
...