عضویت در کانال تلگرام پرسش و پاسخ خانه کارگر
0 امتیاز
776 بازدید
در عضویت و تمدید آن توسط (730 امتیاز)
با سلام

برای مشاهده و اطلاع از شبکه تخفیف خانه کارگر چه باید کرد ؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (20,700 امتیاز)

باسلام
طرف های قراردادخانه کارگر را می توانید با  مراجعه با سایت خانه کارگر به نشانی http://www.workerhouse.ir/

در قسمت (شبکه تخفیف) مشاهده نمائید و با آگاهی از آدرس و شماره و درصد تخفیف مرکز بادر دست داشتن کارت عضویت خانه کارگر به آدرس مورد نظر مراجعه نمائید.

سوالات مشابه

طرح سوال

طراحی و پشتیبانی توسط ایران جواب


.
...