عضویت در کانال تلگرام پرسش و پاسخ خانه کارگر
0 امتیاز
1,013 بازدید
در عضویت و تمدید آن توسط (120 امتیاز)
  • ایا پرداخت مبلغ حق عضویت در خانه کارگر اجباری است ؟
  • و دوم اینکه نوع عضویت فقط بصورت 3 ساله میباشد؟
  • سوما اینکه برای استفاده از کلاسهای خانه کارگر ثبت نام الزامیست؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (20,700 امتیاز)

باسلام
برای استفاده از خدمات مانند کلاسهای رایگان اجباریست که عضو خانه کارگر شوید و حق عضویت پرداخت نمائید.
درحال حاضر حق عضویت خانه کارگردر سال 1398در  ثبت نام بصورت حضوری خانه کارگر مرکز تهران به ازای  3سال دریافت خدمات مبلغ 50 هزار تومان و ثبت نام بصورت اینترنتی 56 هزارتومان میباشد.
(در خانه کارگر ها امکان تغییر در هزینه حق عضویت وجود دارد )
مدارک موردنیازبرای ثبت نام عضویت (بیمه شده اصلی) درخانه کارگر:کپی کارت ملی-کپی صفحه اول دفترچه بیمه تامین اجتماعی اجباری -یک عکس پرسنلی میباشد.که میتوانید با مراجعه به خانه کارگر های موجود در سطح کشور مراجعه نمائید و نسبت و عضویت اقدام نمائید.
ویا میتوانید به صورت غیرحضوری از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام اینترنتی نمائیدو پس از بررسی مدارک توسط کارشناسان و درصورت تائید عضویت شما کارت عضویتتان به آدرس محل سکونت ارسال خواهد شد.
http://www.workerhouse.ir/members/default.aspx

 
 
 

سوالات مشابه

طرح سوال

طراحی و پشتیبانی توسط ایران جواب


.
...