عضویت در کانال تلگرام پرسش و پاسخ خانه کارگر
0 امتیاز
200 بازدید
در عضویت و تمدید آن توسط (140 امتیاز)
وقتی من عضو خانه کارگر شوم چه کسانی از نزدیکان من میتوانند از مزایای آن استفاده کنند ؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (20,700 امتیاز)
ویرایش شده توسط

باسلام
فرد بیمه شده اصلی تامین اجتماعی اگر عضو خانه کارگرشوند، افراد تحت تکفل مانند همسر و فرزندان مجرد میتوانند  از کارت عضویت سرپرست و خدمات خانه کارگر استفاده نمایند.
مدارک موردنیازبرای ثبت نام عضویت (بیمه شده اصلی) درخانه کارگر:کپی کارت ملی-کپی صفحه اول دفترچه بیمه تامین اجتماعی اجباری -یک عکس پرسنلی میباشد.که میتوانید با مراجعه به خانه کارگر های موجود در سطح کشور مراجعه نمائید و نسبت و عضویت اقدام نمائید.
ویا میتوانید به صورت غیرحضوری از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام اینترنتی نمائیدو پس از بررسی مدارک توسط کارشناسان و درصورت تائید عضویت شما کارت عضویتتان به آدرس محل سکونت ارسال خواهد شد.
http://www.workerhouse.ir/members/default.aspx

سوالات مشابه

طرح سوال

طراحی و پشتیبانی توسط ایران جواب


.
...