عضویت در کانال تلگرام پرسش و پاسخ خانه کارگر
0 امتیاز
797 بازدید
در عضویت و تمدید آن توسط (120 امتیاز)
اینجانب بشماره ملی ******* با مشخصات ذیل دارای عضویت می باشم، منتها شماره عضویتم را فراموش کردم...

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (20,700 امتیاز)

باسلام
باسلام
شما میتوانید در سایت خانه کارگر قسمت ورود به پنل اعضاء و هواداران خانه کارگر با وارد نمودن اطلاعات خود مانند کدملی و شماره شناسنامه به صفحه شخصی خود دسترسی داشته باشید وکدعضویت یا  کارت عضویت مجازی خود را دریافت نمائید
 مدارک موردنیازبرای صدور المثنی کارت عضویت خانه کارگر برای  بیمه شده اصلی :کپی کارت ملی-کپی صفحه اول دفترچه بیمه تامین اجتماعی اجباری;یک قطعه عکس 4*3 پرسنلی میباشد.میبایستی با همراه داشتن مدارک به خانه کارگر مراجعه نمائید.
اگر کارت عضویت مفقود شده تاریخ اعتبار(انقضاء) نداشته باشد شما میتوانید با ورود به سایت خانه کارگر، قسمت صفحه کاربری عضو نسبت به تمدید کارت عضویت اقدام نمائید،پس از بررسی مدارک در صورت داشتن شرایط عضویت کارت عضویت شما به آدرس منزل ارسال میگردد.
http://www.workerhouse.ir/members/Member-Login.aspx?status=error

سوالات مشابه

طرح سوال

طراحی و پشتیبانی توسط ایران جواب


.
...