عضویت در کانال تلگرام پرسش و پاسخ خانه کارگر
0 امتیاز
362 بازدید
در آدرس های خانه کارگر توسط (120 امتیاز)
دوباره دسته بندی کردن توسط
سلام.خانه کارگرشیراز کانال تلگرام ندارد

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (20,700 امتیاز)
باسلام
شما میتوانید از خانه کارگر شیراز سوال بفرمائید:
شیراز- بلوار سرد خانه -فلکه فرصت شیرازی -خانه کارگر
شماره تماس:37244206-071یا37244208-071

سوالات مشابه

طرح سوال

طراحی و پشتیبانی توسط ایران جواب


.
...