عضویت در کانال تلگرام پرسش و پاسخ خانه کارگر
0 امتیاز
1,412 بازدید
در آموزش اعضا توسط (730 امتیاز)
سلام
آیا امکان ثبت نام حضوری در کلاس ها و دوره های آموزشی خانه کارگر وجود دارد ؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (20,700 امتیاز)
ویرایش شده توسط

باسلام
شما میتوانید پس از عضویت در خانه کارگراز کلاسهای رایگان خانه کارگر استفاده نمائید
لینک عضویت در خانه کارگر:
http://www.workerhouse.ir/members/default.aspx
پس از عضویت در خانه کارگر میتوانید از طریق سایت آموزش خانه کارگر با کدعضویت و کدملی به سایت آموزش دسترسی داشته وکلاسها را ثبت نام نمائید.
*شمامیتوانید هر دوره یک کلاس حضوری و دو کلاس مجازی برای هر نفر ثبت نام نمائید.
*ثبت نام به صورت اینترنتی وبا مراجعه به سایت آموزش خانه کارگر میباشد و یابه صورت حضوری با مراجعه به خانه کارگر میباشد.
http://www.khanehkargar.ir/sada/
وهمچنین لیست کلاسهای رایگان را در سایت آموزش خانه کارگر سدا باورود به لینک زیر و انتخاب دپارتمان مورد نظر لیست کلاسها و سرفصل های درس مورد نظر برایتان نمایش می دهد:

http://www.khanehkargar.ir/sada/list-of-courses.php
اگرعضوخانه کارگرهستیدبرای ثبت نام کلاسهادرهفته ی ثبت نام به سایتhttp://www.khanehkargar.ir/sadaمراجعه نمائیدویابرای ثبت نام اولین دوره ازکلاسهای خانه کارگر(برای افراد تحت تکفل )باهمراه داشتن شناسنامه عضواصلی وافرادتحت تکفل وکارت عضویت خانه کارگر،به خانه کارگربخش آموزش مراجعه نمائید .تااطلاعات افرادتحت تکفل تائیدشودواقدام به ثبت نام درس موردنظرنمائید.
* بیمه شده اصلی و افراد تحت تکفل (همسر و فرزندان مجرد)میتوانند از کلاسهای رایگان خانه کارگر استفاده نمایند.
در حال حاضر ثبت نام این دوره در حال انجام است و تا 18دی ماه 97 مهلت ثبت نام در کلاس مورد نظر را دارید.
ثبت نام کلاسها هر دوره انجام میشودشمامیتوانید با مراجعه به سایت آموزش خانه کارگر از زمانبندی ثبت نام کلاسها مطلع شوید.
http://www.khanehkargar.ir/sada/

سوالات مشابه

طرح سوال

طراحی و پشتیبانی توسط ایران جواب


.
...