عضویت در کانال تلگرام پرسش و پاسخ خانه کارگر
0 امتیاز
9,170 بازدید
در آموزش اعضا توسط (730 امتیاز)
دوباره دسته بندی کردن توسط
سلام
 برای ثبت نام در کلاس های رایگان آموزش کوتاه مدت خانه کارگر چه مدارکی مورد نیاز است؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (20,700 امتیاز)

باسلام
برای استفاده از کلاسهای رایگان خانه کارگر میبایستی عضوخانه کارگر باشید.(عضو اصلی و افراد تحت تکفل همسر و فرزندان مجردمیتوانند از کلاسهای رایگان خانه کارگر استفاده نمایند)
لینک ثبت نام در خانه کارگر:
http://www.workerhouse.ir/members/default.aspx
بعداز عضویت در خانه کارگرمیتوانید در زمان تعیین شده نسبت به ثبت نام کلاس ها اقدام نمائید:
http://www.khanehkargar.ir/sada/
اگرمتقاضی برای ثبت نام اولین دوره از کلاسهای خانه کارگرباشید(افراد تحت تکفل)میبایستی با همراه داشتن شناسنامه عضواصلی وافرادتحت تکفل وکارت عضویت خانه کارگر،به خانه کارگربخش آموزش مراجعه نمائید .تااطلاعات افرادتحت تکفل تائیدشودواقدام به ثبت نام درس مورد نظرنمائید.

سوالات مشابه

طرح سوال

طراحی و پشتیبانی توسط ایران جواب


.
...