عضویت در کانال تلگرام پرسش و پاسخ خانه کارگر
0 امتیاز
938 بازدید
در عضویت و تمدید آن توسط (120 امتیاز)
کارت خانه کارگر ما گم شده چکار کنیم و امکان داره غیرحضوری المثنی بگیریم

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (20,700 امتیاز)
ویرایش شده توسط
باسلام
امکان دریافت کارت المثنی در صورتی که کارت عضویت شما تاریخ اعتبار(انقضاء)داشته باشد به صورت اینترنتی وجود ندارد.
 مدارک موردنیازبرای صدور المثنی کارت عضویت خانه کارگر برای  بیمه شده اصلی :کپی کارت ملی-کپی صفحه اول دفترچه بیمه تامین اجتماعی اجباری;یک قطعه عکس 4*3 پرسنلی میباشد.میبایستی با همراه داشتن مدارک به خانه کارگر مراجعه نمائید.
اگر کارت عضویت مفقود شده تاریخ اعتبار(انقضاء) نداشته باشد شما میتوانید با ورود به سایت خانه کارگر، قسمت صفحه کاربری عضو نسبت به تمدید کارت عضویت اقدام نمائید،پس از بررسی مدارک در صورت داشتن شرایط عضویت کارت عضویت شما به آدرس منزل ارسال میگردد.
http://www.workerhouse.ir/members/Member-Login.aspx?status=error

سوالات مشابه

طرح سوال

طراحی و پشتیبانی توسط ایران جواب


.
...