عضویت در کانال تلگرام پرسش و پاسخ خانه کارگر
0 امتیاز
1,278 بازدید

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (20,700 امتیاز)

  باسلام
بله آموزشگاه رانندگی طرف قرار داد خانه کارگر میباشد.
طرف های قراردادخانه کارگر را می توانید با  مراجعه با سایت خانه کارگر در قسمت شبکه تخفیف طرف های قراردادخانه کارگر را می توانید با  مراجعه با سایت خانه کارگر در قسمت شبکه تخفیف به نشانی http://workerhouse.ir/ServiceListA.aspx

مشاهده نمائید و با آگاهی از آدرس و شماره _درصد تخفیف مرکز بادر دست داشتن کارت عضویت به آدرس مورد نظر مراجعه نمائید.

سوالات مشابه

طرح سوال

طراحی و پشتیبانی توسط ایران جواب


.
...